Rynek w Raciborzu

W pierwszej kolejności zaproponowano zmniejszenie płaskiej powierzchni placu. O ponad połowę mniejsza przestrzeń została jednak wyraźnie zaakcentowana i domknięta za pomocą zabudowy oraz wysokiej roślinności. Mniejszy plac, o ciekawym, nietypowym kształcie, swoją skalą będzie bardziej dostępny dla mieszkańców, a nadal umożliwia wykorzystanie jako miejsca dla wydarzeń i koncertów. Drugą połowę powierzchni wykorzystano na stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej, łączącej funkcję reprezentacyjną i rekreacyjną. Całość otoczono przestrzenią ogródków gastronomicznych, która także może być wykorzystana do wystaw czasowych i targów rzemiosła.

Kształt całości założenia oparto na geometrii wyraźnie odnoszącej się do układów historycznych i renesansowych.
Wyraźny przedłużony owal bazuje na układzie widocznym na starych fotografiach, gdzie wokół rynku prowadzony był ruch kołowy. Projekt wykorzystał ten układ na zasadzie negatywu, tworząc z zieleni układ zakończony półkoliście od strony północnej i południowej. W całości po środku dominuje Kolumna Matki Bożej, która jest zwornikiem dwóch części
funkcjonalnych rynku. Zlokalizowany od strony północnej plac ma nieregularną formę, przez co nie tylko jest ciekawszy,
ale przede wszystkim stanowi punkt odniesienia w przestrzeni. Wyraźne otwarcie w kierunku Kościoła Św. Jakuba dodaje mu reprezentacyjnego wejścia a centrum placu jest jednocześnie punktem przecięcia kilku osi widokowych.

Ważnym czynnikiem projektu było zapewnienie dostępności i funkcjonalności dla wszystkich – niezależnie od wieku, sprawności czy potrzeb. W tym celu stworzono mapę potrzeb dla wszystkich użytkowników placu, łącznie z
restauratorami, mieszkańcami sąsiednich kamienic, rowerzystami, osobami niewidomymi, niesłyszącymi oraz z ograniczeniami w poruszaniu się. Przeniosło się to na m.in. zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych wokół Rynku,
które umożliwiają przejazd na wózku lub z małymi dziećmi. Zapewniono także ścieżki tyflograficzne dla osób niewidzących, które doprowadzone są do każdej tablicy z informacjami o historii danego obiektu. Tablice
są interaktywne – prócz tradycyjnego tekstu w języku polskim i angielskim, kod QR odnosić będzie do audioprzewodnika po Raciborzu, a trójwymiarowy rysunek elewacji umożliwi poznanie miasta także osobom z niepełnosprawnością wzrokową. Zdecydowano się także by tablice wystawały z ziemi na wysokość 150cm, co pozwala korzystać z nim nie tylko osobom dorosłym, ale też dzieciom. Dla młodzieży oraz rodzin zaplanowano specjalną przestrzeń na Placu Dominikańskim. W jej kształt wchodzi niewielki amfiteatr do spotkań w grupach, ławki i stoliki o różnych wysokościach i nietypowych kształtach oraz przewijak z wygodną ławeczką do karmienia dzieci.
Poza zakresem projektu było zaplanowanie toalet publicznych, jednakże gdyby udało się miastu zapewnić takie miejsce to projekt rekomenduje lokalizację takiego obiektu w jednej z ulic odchodzących od Rynku.

  • Rodzaj obiektu: Projekt urbanistyczny przekształcenia
  • Rok ukończenia projektu: 2023
  • Lokacja: Racibórz, Polska
  • Wielkość inwestycji: 1,5 ha
  • Inwestor: Urząd Miasta Raciborza
  • Współpraca autorska: Misura (Marta Buczkowska, Anna Kucza)
  • Zakres projektu: Projekt koncepcyjny