WARZELNIA

W budynku głównym browarnym, od ulicy Majakowskiego mieściła się słodownia, warzelnia zacieru i fermentownia. Budynek reprezentuje wysokiej jakości zabytkową architekturę przemysłową, i było to punktem wyjścia do założeń projektowych. Tego rodzaju  dziedzictwo historyczne wymaga szczególnego szacunku co do swojej oryginalnej formy, przy jednoczesnej maksymalnie dyskretnej adaptacji do nowych funkcji. Uporządkowania wymagał rysunek elewacji, która uległa dewastacji poprzez działalność przemysłową, warunki atmosferyczne i czas. Nowym elementem architektonicznym będzie dodanie nowego poziomu przeznaczonego na funkcję mieszkaniową nad skrzydłem zachodnim, pozwalająca jednocześnie wyrównać wysokości pomiędzy skrzydłem wschodnim i zachodnim budynku.

W obiekcie przewidziano powierzchnie biurowe, 8 lokali usługowych oraz apartamenty mieszkalne, w tym kilka z antresolami. Zaprojektowano odkrycie elewacji piwnic, poprzez wprowadzenie trzypoziomowych tarasów w terenie i wysokie przeszklenia z wejściami do lokali usługowych.  Do lokali prowadzić będą nowoprojektowane klatki schodowe, a w części centralnej przewidziano reprezentacyjny hol.

Na północ od budynku browarniczego powstanie nowy, trzykondygnacyjny  obiekt. Formą architektoniczną będzie spójny z pozostałą, istniejącą częścią kompleksu mieszkaniowego Warzelnia pod względem formy, wysokości, użytych materiałów i środków architektonicznych.

  • Rodzaj obiektu: Budynek użyteczności publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny
  • Rok zakończenia projektu: 2018 – pierwsze wydanie, 2023 – drugie wydanie
  • Lokalizacja: Poznań, Polska
  • Wielkość inwestycji: 7 131,68m2 powierzchni użytkowej – drugie wydanie
  • Inwestor: Nickel Development
  • Współpraca autorska: Tekktura sp. z o.o., Wanda Zierke, Piotr Urbaniak, Marta Pawlak, Krzysztof Kaczmarek – pierwsze wydanie. Adrian Adamczewski, Monika Gabryszak, Igor Borzdyński, Katarzyna Wankiewicz – drugie wydanie
  • Wizualizacje: Tekktura sp. z o.o. – pierwsze wydanie, wizualizacje drugiego wydania nie są jeszcze ogólnodostępne
  • Etapy projektu: Projekt koncepcyjny, budowlany oraz wykonawczy
  • Zakres branżowy: projekt architektoniczny
  • Szczegółowy zakres prac: Inga Rolek jest główną projektantką projektu koncepcyjnego oraz budowlanego z 2023 roku oraz opracowującą projektu budowlanego oraz wykonawczego z 2018 roku w ramach pracy dla biura projektowego DEMIURG sp. z o.o. oraz DEMIURG Project S.A., któremu zlecono wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej